Άγχος - Πανικοί - Φοβίες

Αγχώδεις διαταραχές

Οι αγχώδεις διαταραχές (anxiety disorders) είναι από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές στον γενικό πληθυσμό και πολύ συχνά επιφέρουν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Πέρα από την ψυχική επιβάρυνση του ασθενούς, οι αγχώδεις διαταραχές έχουν και σημαντικό οικονομικό κόστος σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (π.χ. στις ΗΠΑ το κόστος έχει υπολογιστεί στα 42,3 δισεκατομμύρια δολάρια/έτος). Οι κυριότερες αιτίες του υψηλού αυτού κόστους είναι η καθυστέρηση στη διάγνωση και η συχνή παρουσία σωματικών συμπτωμάτων στην κλινική εικόνα ... περισσότερα