Προβλήματα προσωπικότητας

Ως προσωπικότητα ορίζεται, σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM),

Διαταραχές προσωπικότητας

Ως προσωπικότητα ορίζεται, σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), το σταθερό πρότυπο (pattern) εσωτερικών βιωμάτων (internal experiences), το οποίο καθορίζει τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και συμπεριφέρεται προς τους άλλους και σχετίζεται με τον εαυτό του. Το πρότυπο αυτό διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής και αποτελεί το αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας, όπου αλληλεπιδρούν η ιδιοσυγκρασία, οι. περιβαλλοντικοί παράγοντες στους οποίους το βρέφος εκτίθεται, και οι ασυνείδητες και ... περισσότερα