Ψυχοσωματικά

Σωματόμορφες διαταραχές

Τα σωματικά συμπτώματα είναι τόσο συχνά στον γενικό πληθυσμό ώστε να θεωρούνται ως φυσιολογικά φαινόμενα στη ζωή του ατόμου και ως επί το πλείστον φυσιολογικές απαντήσεις στο στρες. Και ενώ στην πλειονότητα των ατόμων τα συμπτώματα είναι παροδικά, σε κάποιες περιπτώσεις επιμένουν με αποτέλεσμα σημαντική δυσφορία και δυσλειτουργικότητα. Διαγνωσμένη σωματική νόσος απουσιάζει, αλλά και αν υπάρχει είτε τα σωματικά συμπτώματα δεν σχετίζονται με τη νόσο ή, αν σχετίζονται η ένταση, η σοβαρότητα τους και η προκύπτουσα δυσφορία και δυσλειτουργικότητα του ατόμου, ... περισσότερα