Κατάθλιψη

Μείζων κατάθλιψη

Ορισμός και διάγνωση Η μείζων κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον ενός ΜΚΕ χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ στο ιστορικό του ασθενούς μανιακό ή υπομανιακό επεισόδιο. Η νόσος χαρακτηρίζεται ως «μείζων κατάθλιψη, μοναδικό επεισόδιο» (single episode DSM-IV-TR) ή απλώς «καταθλιπτικό επεισόδιο» (ICD-10), εφόσον έχει υπάρξει μόνον ένα ΜΚΕ (παρόν ή κατά το παρελθόν), και ο:>ς «μείζων κατάθλιψη, υποτροπιάζουσα» (recurrent), που αναφέρεται και ως «μονοπολική κατάθλιψη» (unipolar depression), εφόσον εμφανίζεται δεύτερο επεισόδιο ή έχουν υπάρξει δύο ή περισσότερα επεισόδια στο παρελθόν. Η μείζων ... περισσότερα