Διπολική διαταραχή

Διπολική διαταραχή ή μανιοκατάθλιψη

Ορισμός και διάγνωση Διπολική διαταραχή ονομάζεται η νόσος που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια συναισθηματικής διαταραχής, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο. Για τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής στο διαγνωστικό σύστημα DSM-IV-TR αρκεί να έχει εμφανιστεί ένα μανιακό επεισόδιο (ανεξάρτητα από το εάν έχει υπάρξει ή όχι ΜΚΕ), ενώ στο ICD-10 απαιτούνται τουλάχιστον δύο επεισόδια, έκτων οποίων το ένα τουλάχιστον μανιακό (το άλλο μπορεί να είναι μανιακό ή μείζον καταθλιπτικό). Στο ICD-10, έτσι, περιλαμβάνεται και η πρόσθετη διάγνωση του μοναδικού μανιακού επεισοδίου, ... περισσότερα