Προβλήματα σχέσεων

ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ οικογένειας (ΘΟ), το θεραπευτικό ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση της οικογένειας απέναντι στο μέλος της που εκδηλώνει κάποια συμπτωματολογία, καθώς και στον αντίκτυπο που έχει η ατομική συμπτωματολογία στα υπόλοιπα μέλη. Διερευνώνται, δηλαδή, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, τόσο πριν την εκδήλωση ενός ψυχιατρικού προβλήματος, όσο και μετά απ' αυτήν. Πρόδρομος στη ΘΟ υπήρξε ο ψυχαναλυτής Ν. Ackerman, ο οποίος, ήδη από το 1937, στο άρθρο του «Η οικογένεια ως κοινωνική και συναισθηματική μονάδα», έγραφε: «... κανένας μας δεν ζει μόνος ... πρωταρχικά ζούμε με τους άλλους και στα πρώτα χρόνια σχεδόν αποκλειστικά με τα μέλη της οικογένειάς μας».

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ζεύγους (ΘΖ) έχει αναπτυχθεί παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από τη θεραπεία οικογένειας. Το ζεύγος μπορεί να θεωρηθεί είτε ως σύστημα, είτε ως δίκτυο δύο ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν και των οποίων οι ανάγκες εναρμονίζονται ή και συγκρούονται. Στην πρώτη περίπτωση, θεραπευτική σπουδαιότητα έχουν οι κανόνες και το πλαίσιο της δυαδικής επικοινωνίας. Στη δεύτερη, το θεραπευτικό ενδιαφέρον εστιάζεται (α) στην προσωπική ιστορία του κάθε μέλους της δυάδας, η οποία είναι ικανή να επηρεάσει τόσο την επιλογή συντρόφου όσο και τα ... περισσότερα

Συστημική θεραπεία οικογένειας

Μετά τη δεκαετία του '50, η ΘΟ άρχισε να δέχεται, ολοένα και περισσότερο, την επίδραση της συστημικής σκέψης. Στις πηγές της βρίσκονται η γενική θεωρία συστημάτων του V. Bertalanffy, η κυβερνητική, καθώς και η θεωρία της επικοινωνίας, που ανέπτυξε ο G. Bateson με τους συνεργάτες του στο Palo Alto. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρητικές αρχές, κάθε σύστημα έχει δομή, δηλαδή απαρτίζεται από συστατικά μέρη και σχέσεις μεταξύ των μερών του. Οι διαντιδράσεις των στοιχείων του συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με ... περισσότερα