Υπηρεσίες

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ζεύγους (ΘΖ) έχει αναπτυχθεί παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από τη θεραπεία οικογένειας. Το ζεύγος μπορεί να θεωρηθεί είτε ως ... περισσότερα

Συστημική θεραπεία οικογένειας

Συστημική θεραπεία οικογένειας

Μετά τη δεκαετία του '50, η ΘΟ άρχισε να δέχεται, ολοένα και περισσότερο, την επίδραση της συστημικής σκέψης. Στις πηγές της ... περισσότερα

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ψυχοθεραπεία (ΟΨ) είναι μια μορφή θεραπείας, κατά την οποία ορισμένοι άρρωστοι, προσεκτικά επιλεγμένοι, τοποθετούνται μέσα σε μια ομάδα, με ... περισσότερα

Φαρμακοθεραπεία

Φαρμακοθεραπεία

Τα πρώτα ψυχοτρόπα φάρμακα (π.χ. λίθιο, τυπικά αντιψυχωσικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης) ανακαλύφθηκαν «τυχαία» (serendipity) στη δεκαετία του '50. ... περισσότερα