Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ζεύγους (ΘΖ) έχει αναπτυχθεί παράλληλα, αλλά και ανεξάρτητα από τη θεραπεία οικογένειας. Το ζεύγος μπορεί να θεωρηθεί είτε ως

Συστημική θεραπεία οικογένειας

Μετά τη δεκαετία του '50, η ΘΟ άρχισε να δέχεται, ολοένα και περισσότερο, την επίδραση της συστημικής σκέψης. Στις πηγές της

Ομαδική ψυχοθεραπεία

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ψυχοθεραπεία (ΟΨ) είναι μια μορφή θεραπείας, κατά την οποία ορισμένοι άρρωστοι, προσεκτικά επιλεγμένοι, τοποθετούνται μέσα σε μια ομάδα, με

Φαρμακοθεραπεία

Τα πρώτα ψυχοτρόπα φάρμακα (π.χ. λίθιο, τυπικά αντιψυχωσικά, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης) ανακαλύφθηκαν «τυχαία» (serendipity) στη δεκαετία του '50.