Άνοια - Διαταραχές μνήμης - συγκέντρωσης

• Η μνήμη είναι η ανώτερη νοητική λειτουργία που ευθύνεται για τη συγκράτηση και αποθήκευση των γνώσεων που αποκτούν οι οργανισμοί για τον κόσμο, ως αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των γενετικοί και αναπτυξιακών τους διαδικασιών με τη μάθηση.

• Ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης και ανάκλησης των πληροφοριών, η μνήμη διαχωρίζεται σε έκδηλη ή κατηγορηματική, και άδηλη ή αντανακλαστική μνήμη. Η άδηλη και η έκδηλη μνήμη χρησιμοποιούν διαφορετικά νευρωνικά κυκλώματα.

• Η έκδηλη μνήμη αφορά σε μάθηση που προϋποθέτει συνειδητή αντίληψη (πληροφορίες για αντικείμενα, άτομα ή τοποθεσίες που μπορούν ν' αναφερθούν προφορικά), και επιτρέπει τη συνειδητή, σκόπιμη, ανάκλησή τους. Στην έκδηλη μνήμη παρεμβαίνει το σύστημα του έσω κροταφικού λοβού.

• Η άδηλη μνήμη αναφέρεται στη μη συνειδητή, αυτόματη ανάκληση αντιληπτικών και κινητικών ικανοτήτων μέσω αντιληπτικοί και αντανακλαστικοί οδών, όπως της αμυγδαλής και παρεγκεφαλίδας. Απλές μορφές άδηλης μνήμης οδηγούν σε τροποποιήσεις της συναπτικής μεταβίβασης.

• Διακρίνονται στάδια μνήμης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του ίχνους της.

• Η μακρόχρονη μνήμη αφορά στη διατήρηση των πληροφοριών για ώρες, μέρες, χρόνια μετά την εγγραφή τους. Αντιπροσωπεύεται σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου.

• Η άμεση ή βραχεία μνήμη είναι η ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί περιορισμένο αριθμό πληροφοριών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μερικοί περιλαμβάνουν την ενεργό μνήμη στη βραχεία μνήμη. Η ενεργός μνήμη αναφέρεται στη δυναμική σχέση μεταξύ της παθητικής αποθήκευσης πληροφοριών που διατηρούνται στη βραχεία μνήμη και της ενεργής επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών.

• Οι πλαστικές μεταβολές που επισυμβαίνουν κατά την κωδικοποίηση των αποκτώμενων πληροφοριών μπορεί να εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου.

Θεραπεία της άνοιας

Θεραπεία της άνοιας

Μερικά περιστατικά με αναστρέψιμη άνοια θεωρούνται θεραπεύσιμα με την έγκαιρη εφαρμογή θεραπείας. Αντίθετα, οι άνοιες που προαναφέρθηκαν δεν είναι αναστρέψιμες, συνεπώς ... περισσότερα

Νόσος Huntington

Νόσος Huntington

Πρόκειται για κληρονομικό νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από χορειοαθετωσικές κινήσεις και άνοια. Οφείλεται σε συγκεκριμένο γονίδιο που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 4 ... περισσότερα

Νόσος των Creutzfelt-Jakob

Νόσος των Creutzfelt-Jakob

Πρόκειται για ταχείας εξέλιξης εκφυλιστική άνοια οφειλόμενη σε λοίμωξη από πρωτεΐνη prion. Η μετάδοση της νόσου γίνεται με μεταμόσχευση μολυσμένης σκληράς ... περισσότερα

Η άνοια με σωμάτια του Lewy

Η άνοια με σωμάτια του Lewy

Η άνοια με σωμάτια του Lewy είναι εξίσου συχνή με τις άλλες άνοιες. Σε κάθε 4-5 περιστατικά με άνοια τύπου Alzheimer ... περισσότερα

Νόσος Pick

Νόσος Pick

Σε αντίθεση με τη βρεγματο-κροταφική εντόπιση της v. Alzheimer, η v. Pick ή μετωπο-κροταφική άνοια χαρακτηρίζεται από ατροφία των μετωπο-κροταφι-κών περιοχών ... περισσότερα

Αγγειακή άνοια

Αγγειακή άνοια

Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα άνοια και οφείλεται σε πολλαπλή προσβολή των εγκεφαλικών αγγείων. Η ασθένεια πρωταρχικά προσβάλλει τα μικρού και ... περισσότερα

Νόσος Alzheimer

Νόσος Alzheimer

Η νόσος του Alzheimer (ΝΑ) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου με συγκεκριμένα κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά με ατομική ... περισσότερα