Ψύχωση

Σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές

• Η αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας παραμένει ασαφής και ως εκ τούτου η θεραπευτική της αντιμετώπιση είναι ελλιπής. • Η διάγνωση τίθεται συμβατικά από φαινομενολογική παρατήρηση και περιγραφή του ασθενούς, χωρίς δυνατότητα κλινικοεργαστηριακής διαγνωστικής τεκμηρίωσης. • Τα συμπτώματα της νόσου επηρεάζουν την οργάνωση της σκέψης, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά με συνέπεια τη συχνή απώλεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την έκπτωση στη διαπροσωπική, κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα του ατόμου. • Η σχιζοφρένεια έχει ισχυρό γενετικό υπόβαθρο με κληρονομησιμότητα 60-80%. Η πρόσφατη ανακάλυψη κοινών πολυμορφισμών του γονιδιώματος ... περισσότερα