Διαταραχές πρόσληψης τροφής

Κλινική εικόνα ψυχογενούς ανορεξίας

Είναι σημαντικό όταν αναφέρεται κανείς στην κλινική εικόνα της ΨΑ να γνωρίζει ότι η διαταραχή, τουλάχιστον αρχικά, δεν εκδηλώνεται με απώλεια της όρεξης, αλλά με εκούσιο περιορισμό της προσλαμβανόμενης τροφής. Αναπτύσσεται πολύ συχνά σε κορίτσια που έχουν αρκετές ικανότητες και είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στο σχολείο όσο και σε άλλες δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός, η μουσική και ο χορός. Αν και η κλινική της εικόνα μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των πασχόντων, υπάρχει ένα ... περισσότερα

Περιπτώσεις διαταραγμένης συμπεριφοράς σίτισης

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Eating Disorders) αφορούν σε εκείνες τις περιπτώσεις της διαταραγμένης συμπεριφοράς σίτισης που θεωρούνται νοσήματα, επειδή συνοδεύονται από ένα καθορισμένο σύνολο συμπεριφορικών και ψυχολογικών εκδηλώσεων, και υποδηλώνουν προβλέψιμη πορεία και εξέλιξη. Επιπλέον, θεωρούνται από τους ίδιους τους πάσχοντες, τους φροντιστές τους και τους λειτουργούς υγείας ότι συνιστούν κλινικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί θεραπευτική αντιμετώπιση. Χαρακτηρίζονται κατεξοχήν από διαταραγμένες συμπεριφορές, επομένως και από σκέψεις και συναισθήματα διαταραγμένα, σε σχέση με την τροφή και το σωματικό βάρος. Αφορούν στον τρόπο ... περισσότερα

Διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα υπερφαγικά επεισόδια, τα οποία δεν συνοδεύονται από συμπεριφορές αντιρρόπησής τους. Τα υπερφαγικά αυτά επεισόδια συνοδεύονται από αίσθημα απώλειας ελέγχου, όπως στην ΨΒ. Μπορεί ωστόσο να διαρκούν περισσότερο, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής «μασουλάει» ή «τσιμπολογάει» επί πολλές ώρες. Ο ασθενής συχνά νιώθει ενοχή μετά από ένα επεισόδιο ή προτιμά να τρώει μόνος του για να μην δουν οι άλλοι την ποσότητα που καταναλώνει. Η επεισοδιακή υπερφαγία οδηγεί συχνά σε παχυσαρκία, αλλά όχι πάντοτε, εφόσον ... περισσότερα

Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς βουλιμίας

Α. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας χαρακτηρίζεται από αμφότερα τα ακόλουθα: 1. Πρόσληψη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. μέσα σε 2 ώρες) ποσότητας τροφής, η οποία είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσαν να καταναλώσουν οι περισσότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και υπό παρόμοιες συνθήκες 2. Αίσθημα έλλειψης ελέγχου στην πρόσληψη τροφής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου (δηλαδή αίσθημα του ατόμου ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει ή να ελέγξει τι και πόσο τρώει) Β. Επαναλαμβανόμενη παθολογική αντιρροπιστική συμπεριφορά, ... περισσότερα

Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας

Α. Άρνηση διατήρησης του σωματικού βάρους στο (ή πάνω από) ένα όριο φυσιολογικού βάρους σε σχέση με την ηλικία και το ύφος (π.χ. απώλεια βάρους που οδηγεί σε διατήρηση του σωματικού βάρους σε επίπεδα κατώτερα του 85% του αναμενόμενου, ή αποτυχία να επιτύχει κανείς αύξηση του βάρους στην περίοδο της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το σωματικό βάρος να βρίσκεται κάτω του ορίου του 85% του αναμενόμενου) Β. Έντονος φόβος αύξησης του βάρους ή πάχυνσης, ακόμα και όταν είναι κανείς λιποβαρής Γ. Διαταραχή στον ... περισσότερα