Αγγειακή άνοια
Αγγειακή άνοια

Αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα άνοια και οφείλεται σε πολλαπλή προσβολή των εγκεφαλικών αγγείων. Η ασθένεια πρωταρχικά προσβάλλει τα μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκεφαλικά αγγεία τα οποία αποφράσσονται, με αποτέλεσμα πολλαπλές παρεγχυματικές βλάβες (έμφρακτα) διάχυτα κατανεμημένες στον εγκέφαλο. Το αίτιο της απόφραξης των αγγείων δυνατόν να είναι αρτηριοσκληρυντικές πλάκες ή περιφερικοί θρόμβοι. Η άνοια αγγειακού τύπου συνήθως εξελίσσεται κατά ώσεις, επιδεινούμενη μετά από κάθε έμφρακτο.

Μία υποκατηγορία της αγγειακής άνοιας είναι η Binswanger, γνωστή ως υποφλοιώδης αρτηριοσκληρωτική εγκεφαλοπάθεια. Η νόσος χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών μικρών εμφράκτων της λευκής ουσίας.

Επιδημιολογία

Η αγγειακή άνοια ευθύνεται για το 15-30% του συνόλου των ανοϊκών ασθενών. Εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 60-70 ετών και είναι συνηθέστερη στους άνδρες. Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Περίπου το 10-15% των ασθενών με αγγειακή άνοια έχουν συνυπάρχουσα άνοια τύπου Alzheimer.

Διάγνωση

Τα σημεία και συμπτώματα της νόσου φαίνονται στον πίνακα 2. Ο εργαστηριακός έλεγχος με CT ή MRI δείχνει έμφρακτα.