Νόσος Huntington
Νόσος Huntington

Πρόκειται για κληρονομικό νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από χορειοαθετωσικές κινήσεις και άνοια. Οφείλεται σε συγκεκριμένο γονίδιο που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 4 και παρουσιάζει αυτοσωματική επικρατητική μεταβίβαση με πλήρη διεισδυτικότητα. Ένα άτομο με έναν γονέα με v. Huntington έχει 50% πιθανότητα να αναπτύξει τη νόσο. Η επίπτωση της νόσου είναι 2-6 περιστατικά το έτος ανά 100.000 άτομα. Η επίπτωση είναι η ίδια στους άνδρες και τις γυναίκες, και προοδευτικά η νόσος επιδεινώνεται και οδηγεί στον θάνατο περίπου 15—20 έτη από τη διάγνωση. Η νόσος συνήθως εισβάλλει στην ηλικία των 30-50 ετών, κυρίως με χορειόμορφες κινήσεις που προοδευτικά επιδεινώνονται. Η άνοια εμφανίζεται αργότερα, σε μεγάλο δε ποσοστό ασθενών παρατηρείται συνοδός ψυχιατρική συμπτωματολογία (μεταβολές της προσωπικότητας 25%, σχιζοφρενικόμορφη συμπτωματολογία -δηλαδή ψυχωσικού τύπου συμπτωματολογία- 25%, διαταραχές της διάθεσης 50%).