Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας
Διαγνωστικά κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας

Α. Άρνηση διατήρησης του σωματικού βάρους στο (ή πάνω από) ένα όριο φυσιολογικού βάρους σε σχέση με την ηλικία και το ύφος (π.χ. απώλεια βάρους που οδηγεί σε διατήρηση του σωματικού βάρους σε επίπεδα κατώτερα του 85% του αναμενόμενου, ή αποτυχία να επιτύχει κανείς αύξηση του βάρους στην περίοδο της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το σωματικό βάρος να βρίσκεται κάτω του ορίου του 85% του αναμενόμενου)

Β. Έντονος φόβος αύξησης του βάρους ή πάχυνσης, ακόμα και όταν είναι κανείς λιποβαρής

Γ. Διαταραχή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς το βάρος και το σχήμα του σώματος του. αδικαιολόγητη υπεραξιολόγηση του σωματικού βάρους ή σχήματος, στον τρόπο με τον οποίο εκτιμά κανείς την εμφάνιση του εαυτού του, ή άρνηση της σοβαρότητας της τρέχουσας χαμηλής στάθμης του σωματικού βάρους.

Δ. Αμηνόρροια σε μεταεμμηναρχικές γυναίκες για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών κύκλων Ορισμός τύπου

Περιοριστικός τύπος: Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος επεισοδίου της ψυχογενούς ανορεξίας, ο πάσχων δεν έχει αναγκαστικά εμπλακεί σε υπερφαγική ή καθαρτική συμπεριφορά (π.χ. αυτοπροκαλούμενοι εμετοί ή κατάχρηση υπακτικών, διουρητικών ή υποκλυσμών). Υπερφαγικός-καθαρτικός τύπος: Η συμπτωματολογία αυτή χαρακτηρίζεται από εμπλοκή, υποχρεωτική, του ασθενούς σε υπερφαγικά επεισόδια, και καθαρτική συμπεριφορά με τη χρήση των ήδη αναφερθέντων μέσων